• ჯორჯიან ნატურალ პროდუქტ

  • ჯორჯიან ნატურალ პროდუქტ

  • ჯორჯიან ნატურალ პროდუქტ

პარტნიორები

რუსეთი

შ.პ.ს „ ფორტეკო“
მოსკოვი პეტრა  ალეკსეევას ქუჩა  კორ-12  მშენ- 1  ოფისი- 3023
ტელ :   +7(499)684-00-28
              +7(495)662-42-95
ელ. ფოსტა    : forteko@mail.ru
ვებ . გვერდი : http://www.forteko.ruყაზახეთი

შ.პ.ს „ პაუიკ “
ქ. ალმაატა ნავოის ქუჩა 166 ა 
ტელ /ფაქ :  +7 (727) 302-53-94